Sprawdź swoje zgłoszenie
PROSZĘ CZEKAĆ
Trwa ładowanie
TRWA ŁADOWANIE DANYCH NA SERWER
Sprawdź swoje zgłoszenie

Popraw poniższe błędy:

OK
Jaki jest Twój sposób na udane święta wielkanocne?
OPISZ GO W MAX. 300 ZNAKACH: LUB
POKAŻ NA ZDJĘCIU (PLIK JPG/PNG, MAX. 5MB)
GWARANTUJEMY BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Organizator akcji promocyjnej wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych jej uczestników odbywało się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”). Dane osobowe uczestników akcji promocyjnej są niezbędne organizatorowi akcji jedynie w celu jej przeprowadzenia, szczegóły w REGULAMINIE
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Groszek Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach przy ul. Wiśniowej 11. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail iod_groszek@eurocash.pl, telefonicznie pod numerem 0-61 333 2274 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod_groszek@eurocash.pl, telefonicznie pod numerem 0-61 333 2274 lub pisemnie na adres siedziby Administratora w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną jest niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest podmiot danych;
- kierowania do Pani/Pana treści marketingowych dotyczących Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na marketingu bezpośrednim własnych produktów i usług w związku z wyrażoną zgodą na przesyłanie newslettera;
- ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na obronie swoich interesów gospodarczych.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora związane z wykonywaniem umowy takie jak dostawcy systemów informatycznych i usług IT, w tym narzędzi do wysyłki newslettera. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi, do czasu rezygnacji z subskrypcji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych, Administrator prosi o wycofywanie zgody drogą pisemną lub elektroniczną. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia usługi newslettera. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wysyłki newslettera.
ul. Inżynierska 15 93-569 Łódź tel.(42) 636 90 97
tel.(42) 636 90 93
biuro@smolar.pl www.smolar.pl